သင်တန်းနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ


BCGE သည်အလုပ်ခွင်တွင်းရှိ ကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှမှုကို လက်တွေ့ကျသောကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။

ချိတ်ဆက်သင်ယူမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းများသည်အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူမှု ရလဒ်များအတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်ရန်နှင့် လူအများပါဝင်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းပို့ချသူများသည် အတွေ့အကြုံရှိသောကျား၊ မမတူကွဲပြားမှုနှင့်ပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူများ ပါ၀င်သည်။

ဤသင်တန်းများသည် သင်တန်းနည်းပြများကို သင်တန်းပေးသည့် လက်စွဲများ (TOT) ပုံစံနဲ့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများလည်းပါဝင်သည်။


လုပ်ငန်းခွင် ကျား၊မတန်းတူညီမျှမှု ကိုနားလည်ခြင်း


အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေခံသဘောတရားကို နားလည်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း တော်တော်များများသည် အလုပ်ခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု (WGE) သည်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအချိုးကိုရည်ညွှန်းသည် ဟုထင်ကြသည်။ ဤသင်တန်းတွင် WGE ၏အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းနှင့် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ ၀ အပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းလေ့လာရမည်။ မသန်စွမ်းမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သာမကကွဲပြားခြားနားပြီးအားလုံးပါဝင်သော အလုပ်ခွင်တစ်ခု မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကို သင်တန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကောင်းဆုံးသော အလေ့အကျင့်များ၊ သက်ဆိုင်သည့်အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များအတွက် လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်မှုများကို ရယူလိုက်ပါ။


အလုပ်ခန့်မှုအပိုင်းတွင် သတိမဲ့ဘက်လိုက်မှု


ဒီသင်တန်းက သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ၀ များတွင်မတူညီသောသတိမဲ့ဘက်လိုက်မှုများ ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် နားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သတိလစ်မေ့မျောထားသောဘက်လိုက်မှုသည် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း အားနည်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု အခွင့်အလမ်းများအတွက်တန်းတူအခွင့်အရေးများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤဘက်လိုက်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အမည်ပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့အားပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေပြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသောအခါသင်သည် အလုပ်ခွင်၌ ဘက်လိုက်မှုများကို ပိုမိုသတိပြုမိပြီးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်တွင် ၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန် လက်တွေ့ကျသောကိရိယာများကို ရရှိလိမ့်မည်။


အားလုံးပါဝင်နိုင်သော အလုပ်ခွင်များပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း


ဤသင်တန်းတွင် ပိုမိုစုံလင်သောခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကွဲပြားခြားနားပြီးအားလုံးပါ ၀ င်သောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာရမည်။ ကျား၊မ၊ မသန်စွမ်းမှုနှင့် လိင်ခွဲခြားခြင်းနှင့် ပါဝင်ခြင်း (D&I) ကိုဖော်ပြရန် စီးပွားရေးကိစ္စကို အခြေပြုဖော်ပြထားသည်။D&I နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင် သင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အဖွဲ့များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ဘက်လိုက်မှု၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် နှင့်တက်ကြွစွာပါဝင်မှုအားလေ့ကျင့်ရန်လက်တွေ့ကျသောကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အလုပ်ခွင်တွင်အားလုံးပါဝင်သည့် မူဝါဒများနှင့်အပြုအမူများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ဗဟုသုတ နှင့်စွမ်းရည်များကိုသင်တန်းကထွက်သည်နှင့် ကျွမ်းကျင်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။


လုပ်ငန်းခွင်နှောင့်ယှက်မှုကို ဖြေရှင်းခြင်း


ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်များတည်ဆောက်ရာ တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသော အလုပ်ခွင်ပတ် ၀န်းကျင်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤသင်တန်းတွင် အလုပ်ခွင်နှောင့်ယှက်မှု ၆ မျိုးကိုဆွေးနွေးပါမည်။ တက်ရောက်သူများအနေဖြင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းသည်တစ်ဦးချင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို လေ့လာလိမ့်မည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်၊ သင်သည်မည္သည့္အျပဳအမူက ေနွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ နွင့္ တကယ္တမ္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပင္တြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ေတြ့ျကံဳရသည့္ အခါမည္သို့ေျဖရွင္းရမည္ ကိုေကာင္းစြာနားလည္လာလိမ့္မည္။