အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့


သင်းသင်းလတ်

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအရာရှိ

မသင်းသင်းလတ်သည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင်ယူလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ INGOs (GRET, CESVI, IFDC) နှင့် MMRD တို့တွင်လူမှုရေးသုတေသီ၊ M&E အထူးနှင့် M&E မန်နေဂျာအဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ မသင်းသင်းလတ်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒအထူးပြု Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ မသင်းသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် တက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။မသင်းသည် လူမှုရေးသုတေသန၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များ / အကျိုးသက်ရောက်မှုစစ်တမ်းများနှင့်အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်းနှင့်ဒေတာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အာမခံခြင်းတို့တွင်အတွေ့အကြုံ (၁၀) နှစ်ကျော်ရှိသည်။ သူမသည်လူမှုရေးပြ ဿနာများနှင့်ပြဿနာများနှင့် လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေစစ်တမ်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်လိုသည်။

Email: thinnthinnlatt@mbcgea.com