အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့


ရွှေရည်ဖြိုး

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူး

မရွှေသည် BCGE ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအကြီးအကဲဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးဆောင်သည်။ သူမသည်အဖွဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အရည်အသွေး၊ တိကျမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံသည်။ BCGE သို့မ ၀ င်မီတွင်ရွှေသည်အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်အတိုင်ပင်ခံ ၀န်ဆောင်မှုစသည့်အဖွဲ့အစည်းများစွာတွင် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများရရှိခဲ့သည်။ Public Administration မဟာဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။သူမသည် မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်း၏ငွေကြေးအင်အားတိုးတက်စေရန်အတွက် ငွေကြေးများစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများကို ထောက်ပံ့ရန်အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။

Email: shweyiphyo@mbcgea.com