ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်


နန်းလန်းခမ်း

ဥက္ကဌ

လက်ထောက်အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် KBZ ဘဏ်

မနန်းလန်းခမ်းသည် KBZ ဘဏ်၏ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘဏ်၏ မဟာဗျူဟာ ဦး တည်ချက်ကိုစီမံရန်တာ၀န်ရှိသည်။ သူမသည် Master’s Degree in Management ကို University of Sydney တွင်ရယူခဲ့ပြီး Bachelor’s Degree in Business Administration ကို National University of Singapore တွင်ရရှိခဲ့သည်။(၂၀၀၈) ခုနှစ်တွင်နန်းသည် ညီအမများစုပေါင်းပြီး ထောင်ထားသော Brighter Future Myanmar Foundation (BFM) ကို KBZ Group ၏အကူအညီဖြင့်ထူထောင်ခဲ့သည်။ BFM Foundation သည်လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူမရသူများကို မြှင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီး ရေရှည်တွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျရေးနှင ့်သူတို့၏အစပျိုးမှုအတွက် မဏ္ဍိုင်ငါးရပ် (အမျိုးသမီးများ၏စီးပွားရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မသန်စွမ်းမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး) ကိုချမှတ်ရန်ကူညီသည်။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် BFM သည် KBZ Group နှင့်ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသမီးဖိုရမ်နှင့် Women’s Week မြန်မာကိုအိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။Business Coalition for Gender Equality Association ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့အသင်းမဟာဗျူဟာအမြင်နှင့် ချဉ်းကပ်မှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။နန်း သည်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ အောက်ဖော်ပြပါအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။

  • မြန်မာ့အကောင်းဆုံးဥက္ကဌဆု
  • Forbes Asia တွင် ‘Women to Watch’ ဟု ဖော်ပြခံရခြင်း
  • လူငယ်ဦးဆောင်သူများအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်
  • Global Shapers, World Economic Forum အဖွဲ့ဝင်
  • Global Women’s Forum in Deauville, France တွင် Rising Talent ဟုအသိမှတ်ပြုခံရမှု
  • Asian Banker တွင် ‘The Promising Young Banker in Myanmar’ ဟုအသိမှတ်ပြုခံရမှု
  • မြန်မာလူငယ်ဦးဆောင်သူများအသင်း၏ Executive Committee အဖွဲ့ဝင်