ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်


မီမီခိုင်

ဒုဥက္ကဌ

မမီမီခိုင် သည်ရွှေတောင်အိမ်ခြံမြေ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။

သူမသည်ရွှေတောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင်ရွှေတောင်သို့ ၀င်ရောက်ကတည်းက မမီမီခိုင် သည်ရွှေတောင်၏အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုတာဝန်ယူခဲ့သည်။အိမ်ခြံမြေစိတ်ဝင်စားသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ေရွှေတောင်အိမ်ခြံမြေသည်၎င်းတို့၏လူနေအိမ်စီမံကိန်းများကိုထိရောက်စွာ စျေးကွက်တင်ရုံသာမက အိမ်ခြံမြေစိတ်ဝင်စားသူများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းသည့် အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။