အသင်းဝင်ခြင်း


BCGE နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည် သင်၏ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။BCGE ၏အသင်း၀င်တစ်ဦး အနေဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကတိကဝတ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တိုးတက်သေ ာတွေးခေါ်မှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်။

အကျုံးဝင်မှု

BCGE အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် –

မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာသောကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်။
မြန်မာအစိုးရ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ADB၊ DFAT၊ DFID နှင့်အခြားနိုင်ငံတကာ အေဂျင်စီများ၏နာမည်ပျက်စာရင်းတွင်မပါဝင်ရပါ။
အလုပ်ခွင်တွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း WGE ကိုကျင့်သုံးသော ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်။

အဖွဲ့ဝင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ

လုပ်ငန်းခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုကို နားလည်လာစေရန် အခမဲ့သင်တန်းပေးခြင်း။
သင်၏ WGE(လုပ်ငန်းခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု) မည်သည့်အဆင့်ကိုရောက်နေသည်ကို အခမဲ့သိရှိနိုင်ခြင်း။
BCGE ၏ ပွဲများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပါဝင်နိုင်ခြင်း။
BCGE ၏စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်သော(CCI France, EuroCham, AustCham) တို့ပွဲများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပါဝင်နိုင်ခြင်း။
အမျိုးသားရေးအဆင့် မူဝါဒပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
အသင်းဝင်ခြင်းညစာစားပွဲများနှင့်ကွန်ယက်ပွဲများတက်ရောက်ခြင်း။
BCGE ၀န်ဆောင်မှုအတွက်အထူးလျှော့ဈေးများရရှိခြင်း။

BCGE ၏အဖွဲ့ဝင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ


BCGE ၏ဝန်ဆောင်မှုများမှရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် လျှော့ဈေးများအပေါ်မူတည်၍ အဖွဲ့ဝင်ခြင်းပုံစံ(၄)မျိုးခွဲထားသည်။

လေ့လာသူများ

လေ့လာသူများသည် အကဲဖြတ်မှုကိုခံယူရန်နှင့် WGE လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ကျား၊မတန်းတူညီရေးကို ပိုမိုလေ့လာလိုစိတ်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အစပြုအဖွဲ့ဝင်များ

အစပြုအသင်း ဝင်များသည် အလုပ်ခွင်၌ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီးစတင်လိုသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အစပြုအဖွဲ့ဝင်များမှ:

⦁ ကျင့် ဝတ်စည်းမျဉ်းတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)

အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ

အကောင်အထည်ဖော်သူအဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုပေါ်လစီများနှင့်အလေ့အကျင့်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အသင်းဝင်များသည် –
⦁ ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းတွင် လူအချင်းချင်းတန်းတူခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)

ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ

ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည်လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များရှိပြီးစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်များသည် –
⦁ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)
⦁ အလုပ်ခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအနည်းဆုံးနောက်ထပ်မူဝါဒ၊ အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ် ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုထားရှိရမည်။
⦁ လုပ်ငန်းခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမှုရှိစေရန်ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

အဖွဲ့ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ / ကွန်ယက်ပွဲများအတွက်။လက်မှတ်ဝယ်ယူရမည်
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လျှော့ဈေးမရှိပါ။
HR Club တက်ရောက်နိုင်ပါမည်။

သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုကိုအစီရင်ခံစရာမလိုပါ။

တစ်နှစ်လျှင် (1) Clientစောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို သတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

ဦးစားပေးမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၄၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 1pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၅%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club တက်ရောက်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (3) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

စံသတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှုရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 2pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၁၀%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (4) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

ပိုမြင့်သောစံသတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှုရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၀၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE ပါတနာဈေးနှုန်းရပါမည်။
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 3pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၁၅%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (6) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

သတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှု အမြင့်ဆုံးရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။

BCGEA Membership Packages


We offer three levels of membership with varying access to benefits and discounts to our services.

လေ့လာသူများ

လေ့လာသူများသည် အကဲဖြတ်မှုကိုခံယူရန်နှင့် WGE လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ကျား၊မတန်းတူညီရေးကို ပိုမိုလေ့လာလိုစိတ်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အဖွဲ့ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ / ကွန်ယက်ပွဲများအတွက်။လက်မှတ်ဝယ်ယူရမည်
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လျှော့ဈေးမရှိပါ။
HR Club တက်ရောက်နိုင်ပါမည်။

သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုကိုအစီရင်ခံစရာမလိုပါ။

တစ်နှစ်လျှင် (1) Clientစောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို သတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

ဦးစားပေးမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

အစပြုအဖွဲ့ဝင်များ

အစပြုအသင်း ဝင်များသည် အလုပ်ခွင်၌ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီးစတင်လိုသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အစပြုအဖွဲ့ဝင်များမှ:

⦁ ကျင့် ဝတ်စည်းမျဉ်းတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၄၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 1pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၅%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club တက်ရောက်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (3) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

စံသတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှုရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ

အကောင်အထည်ဖော်သူအဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုပေါ်လစီများနှင့်အလေ့အကျင့်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အသင်းဝင်များသည် –
⦁ ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းတွင် လူအချင်းချင်းတန်းတူခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE Partnership Price
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 2pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၁၀%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (4) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

ပိုမြင့်သောစံသတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှုရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများသာပါဝင်နိုင်သည်။

ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ

ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည်လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များရှိပြီးစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်များသည် –
⦁ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိစေရန်နှင့် နှောင့်ယှက်မှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ (သို့) အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုထားရှိရန် (လိုအပ်ပါက မူဝါဒ ပုံစံပေးရန် BCGE ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။)
⦁ အလုပ်ခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအနည်းဆုံးနောက်ထပ်မူဝါဒ၊ အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ် ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုထားရှိရမည်။
⦁ လုပ်ငန်းခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမှုရှိစေရန်ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၀၀) ဒေါ်လာဝန်ဆောင်ခပေးရပါမည်
EDGE ပါတနာဈေးနှုန်းရပါမည်။
အသင်းဝင်ညစာ /
Event 3pax တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
BCGE ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် (၁၅%) လျှော့ဈေးရရှိပါမည်။
HR Club ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ပါမည်။
သင်၏ WGE အကဲဖြတ်မှုကိုသိပြီးအနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုအစီရင်ခံရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (6) Client စောင့်ရှောက်မှု အစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီကိုသတင်းလွှာ တွင်ဖော်ပြပေးမည်။

သတ်မှတ်ချက်ဦးစားပေးမှု အမြင့်ဆုံးရှိသည်။

စီးပွားရေးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။

ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်များ


ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ


အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ


အစပြုအဖွဲ့ဝင်များ


လေ့လာသူများ