EDGE Certification


EDGE ဆိုတာဘာလဲ။

EDGE (ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာခွဲဝေမှု) သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်နည်းစနစ်နှင့်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုအတွက် စီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း၊ မျှတမှုရှိခြင်း၊ သာတူညီမျှသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးပါဝင်စေရန် သေချာစေရန်မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတိုင်းတာသည်။ (၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး EDGE လက်မှတ်ကိုကုမ္ပဏီများအတွက် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်ခွင်ကိုဖန်တီးရန် သာမက၎င်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ ကွဲပြားခြားနားသော အခြေစိုက်စခန်းသည် တိုက်ကြီးငါးတိုက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၃၇) ခုတွင်ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်း (၂၀၀) ခန့်ပါ ၀င်ပြီးလုပ်ငန်းပေါင်း (၂၄) ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီးဝန်ထမ်းတစ်သန်းကျော်ပါ၀င်သည်။ BCGE သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် EDGE အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်တစ်ခုတည်းသော မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီ (၁၃) ခုနှင့်အတူဒေသတွင်းတွင် ဦး ဆောင်နေသည်။

အဘယ်ကြောင့် EDGE အသိအမှတ်ပြုခံရသနည်း။

ပိုမိုကွဲပြားခြားနားပြီးကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရှိသောလုပ်ငန်းခွင်များ တည်ဆောက်ခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေသည်။

၂၅%


Diversity Inc မှထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ ၅၀ သည်စတော့အိတ်ချိန်းကို (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ကျော်တက်သည်။

၈၅%


စီအီးအိုရဲ့ whos အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်း၏တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် မဟာဗျူဟာကြောင့်လုပ်ငန်းပိုတိုးတက်လာသည်။

၄၈%


ကျား၊ မကွဲပြားခြားနားသောစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များမှထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုပိုမြင့်မားလာသည်။

၄၂%


ရောင်းအားအကျိုးအမြတ်အရအမျိုးသမီးဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာများရှိသော ကုမ္ပဏီများသည်အနည်းဆုံး (၄၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီများစွမ်းဆောင်ရည်ထက်သာလွန်သည်။


Diversity Inc.


PwC. 18th Annual
Global CEO Survey


McKinsey


Catalyst

၂၅%


Diversity Inc မှထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ ၅၀ သည်စတော့အိတ်ချိန်းကို (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ကျော်တက်သည်။


Diversity Inc.

၈၅%


စီအီးအိုရဲ့ whos အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်း၏တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် မဟာဗျူဟာကြောင့်လုပ်ငန်းပိုတိုးတက်လာသည်။


PwC. 18th Annual
Global CEO Survey

၄၈%


ကျား၊ မကွဲပြားခြားနားသောစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များမှထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုပိုမြင့်မားလာသည်။


McKinsey

၄၂%


ရောင်းအားအကျိုးအမြတ်အရအမျိုးသမီးဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာများရှိသော ကုမ္ပဏီများသည်အနည်းဆုံး (၄၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီများစွမ်းဆောင်ရည်ထက်သာလွန်သည်။


Catalyst

EDGE အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရယူခြင်းသည် သင်၏အဖွဲ့အစည်းအားအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။

အဖွဲ့အစည်း၏ အဆင့်အားလုံးတွင်ကျား၊ မအချိုးအစားညီသွားလိမ့်မည်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လစာသာတူညီမျှမှုကိုကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှုညီသွားလိမ့်မည်။
ထိရောက်သောကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်များ၏ ခိုင်မာသောမူဘောင်ရရှိမည်။
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်သောကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရရှိလိမ့်မည်။
ကျား၊မ မျှတသောစွမ်းရည်ရှိသည့်စွမ်းရည်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

EDGE ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ။

EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ‘တိုင်းတာရရှိသောအရာများပြီးမြောက်သွားသည်’ ဟူသောနိယာမအောက်တွင်ရှိသည်။


(၁) EDGE အတွက်အွန်လိုင်းမှစစ်ဆေးခြင်း။


EDGE Assessment Tool သည်ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်သုံးခုကိုစစ်ဆေးသည်။


(၂) စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်


EDGE စံနှုန်း နှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အခြေခံစံနှုန်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။


(၃) အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း


အဆင့်သုံးဆင့်တွင် တစ်ဆင့်ကိုတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းမှစစ်ဆေးပြီးမှုအောင်မြင်သည့်အခါ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် EDGE Certification Seal ကိုရပြီဖြစ်သည်။


(၄)ဆက်သွယ်ခြင်း


EDGE လက်မှတ်ရရှိထားခြင်းကို အများပြည်သူပြသခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏ သက်ဆိုင်သူများကိုအဆင့်အတန်းမြင့်တင်ပေးသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသောစီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။


(၅) လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း


EDGE လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့် မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး EDGE အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဦးဆောင်သော အလေ့အကျင့်များကို ကောင်းစွာသိရှိထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။


တိုင်းတာခြင်း

ဘယ်အရာက တိုင်းတာမှုကို ပြီးဆုံးစေသနည်း။

EDGE ၏ အကဲဖြတ်နည်းစနစ်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုစံ နှုန်းများသည်သတင်းအချက်အလက်ရင်း မြစ်သုံးခုအပေါ်အခြေခံသည်။

သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များ


အချက်အလက်ရရှိရန် ချဉ်းကပ်ခြင်း

သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက် အရေးကြီးသော်လည်း EDGE သည်အချက်သုံးချက်အကြားကွဲလွဲမှုသို့မဟုတ်ကွာဟချက်များကိုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရလဒ်သည်အဖွဲ့အစည်း အားလုံးပါ၀င်သည့် ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု၏ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာခွဲဝေမှုများကို ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှင်းလင်းသောမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်များဖန်တီးနိုင်စေသည်။

စံသတ်မှတ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။

စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်နေပြီကိုအကဲဖြတ်ပါ။ အခြေခံစံနှုန်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။

အဓိကဆန်းစစ်ချက် နေရာများ


EDGE စံနှုန်း

ရလဒ်သည်တာဝန်ခံမှုနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု ကိုအခြေခံသည့်တိကျသေ ာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၏အခြေခံဖြစ်လာသည်။

အသိအမှတ်ပြုခြင်း။

အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရန်လိုလားသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်ခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အောင်မြင်မှုအတွက်အောင်မြင်ရန်အဆင့်သုံးဆင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကို EDGE အသိအမှတ်ပြုခံရမည်ဖြစ်သည်။

 

တတိယပါတီအသိအမှတ်ပြုခြင်း

ဘက်မလိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုလွတ်လပ်သောလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူများကထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် EDGE စံနှုန်းနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးအဖွဲ့အစည်းများကိုစာရင်းစစ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားပေးသောလွတ်လပ်သောလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူများဖြစ်ကြသည်။

 

အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်း။

EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကို လက်ခံထားသည်။ EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်ကတိကဝတ်ကိုမြင်နိုင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံနိုင်သော အသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။

အသိအမှတ်ပြုခြင်းအဆင့်သုံးဆင့်


EDGE အကဲဖြတ်ခြင်း

တိုးတက်ရန် ကတိကဝတ်တစ်ခု။

ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုပေါ်လစီများနှင ့်အလေ့အကျင့်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ၀ န်ထမ်းများ၏ ပါ၀င်မှုမြင့်မားသောအလုပ်ခွင်ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသည် အများပြည်သူအတွက်ကတိကဝတ်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုမ္ပဏီသည်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုအတွက် တိကျသောအစီအစဉ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေသည်။

EDGE ရွေ့ပြောင်းခြင်း

ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိခြင်း။

ကုမ္ပဏီသည် ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု၊ ကျား၊ မဘက်လိုက်မှုကင်းသည့်လစာရရှိခြင်း၊ ကျား၊မတန်းတူညီရေးမူဝါဒနှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျား၊ မပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရေးတို့ပါဝင်သည့်အရာများတွင်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်မှုရှိရမည်။ပိုမိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။

EDGE ဦးဆောင်ခြင်း။

ပြောင်းလဲမှုအပေါ်အခြေချခြင်း

ကုမ္ပဏီသည်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ဝန်ထမ်းများ၏ ပါဝင်မှုအဆင့်ပန်းတိုင်များရောက်ရှိခြင်းဖြင့်ခိုင်မာသည့် ကျားမမျှတမှုကိုပြသသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုမ္ပဏီသည်ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို ရှေ့တန်းတင်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကို လည်းတိုးတက်စေသည်။