မင်္ဂလာပါ။


ဆက်သွယ်ရန်
စိန်လဲ့မေရိပ်သာလမ်း၊ အစိမ်းရောင်အင်းယားကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ် (၄၀၁)၊ (၄) ထပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ

BCGE သတင်းလွှာကို မှာယူနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်ဗဟုသုတများကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အခြားဒေသများတွင်ရရှိရန်စာရင်းသွင်းပါ။

Subscribe Now